Úvod

projektor

Úvod

Multimediální technika je kombinací obsahových forem audio, video, textu, interaktivity a dalších technických prostředků vhodných pro interaktivní audiovizuální prezentaci.

Audiovizuální technika spolu s multimediálním softwarem jsou využívány v učebnách a školicích místnostech, v zasedacích místnostech a konferenčních sálech, u 3D aplikací a v dalších prostředích využívající multimediální aplikace, informační a komunikační technologie.

Comments are closed.