ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY

S rozvojem informačních technologií se mění i způsob výuky na základních i středních školách. AV technika nabízí možnost interaktivity, která do vzdělávání přináší nový moderní trend aktivní účasti žáka ve výukové hodině. Výuka se tak stává pro žáky a studenty zábavnější a sleduje trendy rychlého rozvoje komunikačních kanálů, která jsou pro současnou generaci samozřejmé.

Multimediální technika se do škol dostává v podobě interaktivních tabulí, projektorů v kombinaci s další projekční a prezentační technikou.

Konkrétní návrhy optimálních řešení jsou projektovány individuálně.

Comments are closed.